Ακουολογικός Έλεγχος

Έλεγχος ακοής, Μελέτη εμβοών

Ο έλεγχος της ακοής μπορεί να αποτελείται από το ακοόγραμμα, το τυμπανόγραμμα, τα ακουστικά αντανακλαστικά, την ομιλητική ακοομετρία, την κλινική εξέταση με τους τονοδότες, αλλά και πιο σύνθετες εξετάσεις όπως τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους. Η μελέτη της ακοής ενός ατόμου εξαρτάται από την ηλικία του και την δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. Έτσι λειτουργούμε διαφορετικά αν πρόκειται να εξετάσουμε βρέφη (ωτοακουστικές εκπομπές),  μικρά παιδιά (ακοόγραμμα ελεύθερου πεδίου), μεγαλύτερα παιδιά, ενηλίκους ή υπερηλίκους. Το ιατρείο διαθέτει ηχομονωτικό θάλαμο για την σωστότερη εκτίμηση της ακοής.