Ενδοσκόπηση Λάρυγγος

Η ενδοσκόπηση λάρυγγος – υποφάρυγγος γίνεται με άκαμπτο ενδοσκόπιο 70ο ή με εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο. Σκοπός της εξέτασης είναι η μελέτη και η video-καταγραφή της ανατομίας και της λειτουργίας των φωνητικών χορδών, αλλά και ο έλεγχος της βάσης της γλώσσας, του υποφάρυγγα και της αρχής του οισοφάγου.

Το άκαμπτο ενδοσκόπιο απαιτεί το κράτημα της γλώσσας με γάζα, μας δίνει όμως πληροφορίες με μεγάλη μεγέθυνση και ευκρίνεια. Παρότι σε μερικούς ασθενείς, λόγω αντανακλαστικών, μπορεί να χρειασθεί ψεκασμός με spray ξυλοκαϊνης, συνήθως είναι εύκολα ανεχτή εξέταση και η διάρκειά της είναι περίπου 1 λεπτό.

Το εύκαμπτο ενδοσκόπιο εισάγεται από την μύτη, χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί ψεκασμός με spray ξυλοκαϊνης. Ελέγχουμε την μύτη, τον ρινοφάρυγγα, τον φάρυγγα, το πίσω μέρος της γλώσσας και βέβαια τον λάρυγγα και τις φωνητικές χορδές. Η εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην φωνιατρική εκτίμηση, στον έλεγχο για το ροχαλητό και στην εκτίμηση της κατάποσης.