Ενδοσκόπηση Ρινός

Η ενδοσκόπηση της μύτης με εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο 0ο και 30ο , είναι πλέον βασική εξέταση  για την κατανόηση της σύνθετης λειτουργίας και παθολογίας της μύτης. Μπορεί να χρειασθεί προετοιμασία με spray Ξυλοκαϊνης  και αδρεναλίνης έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και να αναισθητοποιηθεί η ρινική θαλάμη  που θα εξετάσουμε. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε την παρεκτόπιση του ρινικού διαφράγματος, την υπερτροφία των ρινικών κογχών, την τυχόν εκροή πύου από τα ιγμόρεια, πολύποδες ρινός, ξένα σώματα, υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια), όγκους ρινός και ρινοφάρυγγος καθώς και πιο σπάνιες παθήσεις που αφορούν στην μύτη και στα παραρρίνια.

Η ενδοσκόπηση της μύτης μαζί με το αναλυτικό ιστορικό και πολλές φορές την αξονική τομογραφία ρινός και  παραρρινίων μας οδηγούν στην διάγνωση και στο σχεδιασμό της εκάστοτε θεραπευτικής αντιμετώπισης που θα χρειασθεί.