Επεμβάσεις με Laser

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ LASER ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Τα LASER έχουν καθιερωθεί σε χειρουργικές τεχνικές τα τελευταία 30 χρόνια. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και των ενδοσκοπικών επεµβάσεων, οι διάφοροι τύποι LASER προσαρµόζονται και εξελίσσονται αναλόγως.

Στην Ωτορινολαρυγγολογία, λόγω του ιδιαίτερα µικρού χειρουργικού πεδίου, οι χειρουργικές απαιτήσεις είναι µεγάλες. Έτσι, ανάλογα µε την περιοχή, η εφαρµογή και ο τύπος του LASER µπορεί να διαφέρουν. Στην συνήθη χειρουργική πρακτική, χρησιµοποιείται το LASER Co2 (10.6µm) καθώς και ένα διοδικό LASER (980nm), όπου το φως µεταφέρεται µέσω µιάς πολύ λεπτής οπτικής ίνας πάχους 200µm, 300µm, ή 600µm.

Αναλυτικότερα:

Στο αυτί

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα δύο. Προσαρµοσµένο στο χειρουργικό µικροσκόπιο το LASER Co2 παρουσιάζει το ιδιαίτερα σηµαντικό πλεονέκτηµα της τεχνικής χωρίς επαφή (non-touch technique). Επίσης λόγω του µεγάλου µήκους κύµατος, και της ιδιότητας να απορροφάται από το νερό, έχει άριστη εφαρµογή στην αναβολοτοµή (χειρουργική αποκατάσταση της βαρηκοϊας λόγω ωτοσκλήρυνσης). Το διοδικό LASER, λόγω της µεταφοράς του από ιδιαίτερα λεπτή ίνα και των διαφορετικών εργαλείων υπό γωνία καθώς και του µήκους κύµατός του, είναι καταλληλότερο για αιµόσταση σε αιµορραγικές καταστάσεις όπως αιµαγγείωµα, glomus, κοκκιώδης ιστός, χολοστεάτωµα, συµφύσεις, αλλά και στην αναβολοτομή και στην νεώτερη ενδοσκοπική ωτοχειρουργική.

Στη µύτη

Το διοδικό LASER υπερέχει, έτσι χρησιµοποιείται στη συρρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών, σε διάφορες ρινίτιδες (υπερτροφική επί εδάφους αλλεργικής, φαρµακευτική, αγγειοκινητική), στην αφαίρεση ρινικών ακανθών του ρινικού διαφράγµατος, µε τοπική ή γενική αναισθησία, σε ρινορραγίες, στην κληρονοµική τηλαγγειεκτασία (νόσος Weber-Rendu-Osler) µε πολύ καλά αποτελέσµατα, σε αφαίρεση µικρών πολυπόδων, στη λύση συµφύσεων, στη διάνοιξη ατρησίας ρινικών χοανών, σε αιµορραγικούς όγκους όπως το ρινοΐνωµα ή τα ανεστραµµένα θηλώµατα, σε διάφορες µικρές βλάβες στο ρώθωνα, στο ρινοφάρυγγα, κλπ.

Στην ρινοδακρυϊκή συσκευή

Λόγω της µεταφοράς του διοδικού LASER, µέσω λεπτής ίνας, έχει καταπληκτική εφαρµογή στην ασκορρινοστοµία, όπου σε συνδυασµό µε ενδοσκοπική προσπέλαση, βελτιώνει τη χειρουργική τεχνική, µειώνει δραµατικά το χρόνο της επέµβασης (πολύ σηµαντικό στους ηλικιωµένους ασθενείς, τους οποίους συνήθως αφορά η απόφραξη της ρινοδακρυϊκής συσκευής), ελαττώνει τις µετεγχειρητικές επιπλοκές και µειώνει σηµαντικά το κόστος.

Στο στόµα και το στοµατοφάρυγγα

Και τα δύο είδη LASER έχουν εφαρµογή σε πολλές επεμβάσεις όπως αµυγδαλεκτοµή, γλωσσεκτοµή, αφαίρεση µικρών βλαβών, διατοµή χαλινού, κρυπτόλυση, θεραπεία ροχαλητού, συρρίκνωση βάσης γλώσσας σε ροχαλητό, άφθες, θηλώµατα, κλπ.

Στο λάρυγγα

Στην περίπτωση αυτή, όπως και στις ωτικές εφαρµογές, η ακρίβεια της παρέµβασης είναι θεµελιώδους σηµασίας, γι’αυτό και η χρήση του LASER αποτελεί µονόδροµο για συγκεκριµένες επεµβάσεις. Επιλέγουµε το LASER Co2 διότι προσαρµόζεται στο χειρουργικό µικροσκόπιο και, µε µεγάλη ακρίβεια και ελάχιστη θερµική βλάβη, χρησιµοποιείται σε επεµβάσεις όπως χορδεκτοµή σε πρώιµους λαρυγγικούς καρκίνους, θηλώµατα λάρυγγος, οπίσθια χορδεκτοµή σε παράλυση φωνητικών χορδών, λαρυγγοκήλη, ενδοσκοπική τµηµατική λαρυγγεκτοµή (υπεργλωττιδική ή κάθετη λαρυγγεκτοµή), κύστεις επιγλωττίδος, αιµορραγικοί πολύποδες λάρυγγος, κιρσοί φωνητικών χορδών, κλπ. Όμως και το διοδικό LASER έχει την χρήση του, ιδίως σε αγγειακές ή αιμορραγικές βλάβες καθώς και σε κακοήθεις όγκους όπου η χρήση της οπτικής ίνας μας επιτρέπει την υπο γωνία προσπέλαση της βλάβης.

Πρέπει να τονιστεί ότι το διοδικό LASER, λόγω της εξαιρετικά λεπτής οπτικής του ίνας, παρέχει τη δυνατότητα για χειρουργική παρέµβαση µε τοπική αναισθησία, µέσω καναλιού εργασίας σε εύκαµπτο ενδοσκόπιο, π.χ. αφαίρεση κύστης επιγλωττίδας, συρρίκνωση υπολειµµάτων αδενοειδών εκβλαστήσεων, κ.ά., δυνατότητα πολύ σηµαντική σε ασθενείς µε επιβαρυµένη κατάσταση υγείας (π.χ. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια) όπου καλό είναι να αποφεύγεται η χορήγηση γενικής αναισθησίας.