Επέμβαση Λάρυγγος

Χειρουργική λάρυγγος, υποφάρυγγος

Μικρολαρυγγοσκόπηση για την αφαίρεση πολυπόδων, κάλων, πολυποειδούς εκφύλισης (οίδημα Reinke), κυστών και άλλων καλοήθων παθήσεων των φωνητικών χορδών (φωνομικροχειρουργική),
χρήση LASER Co2 για την αντιμετώπιση του καρκίνου λάρυγγος ενδοστοματικά-ενδοσκοπικά (χορδεκτομές, ημιλαρυγγεκτομή, υπεργλωττιδική λαρυγγεκτομή, επιγλωττιδεκτομή).
LASER Co2 οπίσθια χορδεκτομή σε αμφοτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών,
λαρυγγοκήλη, κύστεις επιγλωττίδος,
Υπογλωττιδική στένωση (LASER),
εκκόλπωμα Zenker(LASER).