Επέμβαση Στόματος – Φάρυγγος

Χειρουργική στόματος, στοματοφάρυγγος και ροχαλητού, υπνικής άπνοιας.

Αμυγδαλεκτομή (LASER), υπερώϊοφαρυγγοπλαστική (LASER), σταφυλοπλαστική (LASER), τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην υπερώα (Pillar),αφαίρεση λίθων εδάφους στόματος, βιοψία κάτω χείλους (Sjogren), αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων βλαβών στη γλώσσα, (μερική γλωσσεκτομή, ημιγλωσσεκτομή (LASER), και γενικά στη στοματική κοιλότητα.