Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος

Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση που υλοποιείται για τη διόρθωση ενός σκολιωτικού ρινικού διαφράγματος. Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος προσφέρει λύση σε όσα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ένα στραβό διάφραγμα, βελτιώνοντας πρωτίστως την ρινική αναπνοή.

 

Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος:  πότε εφαρμόζεται;

O ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας για την αναχαίτιση των συμπτωμάτων του στραβού ρινικού διαφράγματος δεν αποδίδουν. Το ρινικό διάφραγμα, είναι το οστεοχόνδρινο τοίχωμα, το οποίο χωρίζει τις δύο ρινικές κοιλότητες.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το ρινικό διάφραγμα λειτουργεί ορθά, όταν είναι σχετικά ίσιο και κάθετο προς το πρόσωπο. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία του αέρα και από τις δύο ρινικές θαλάμες. Συνεπώς, ο ευθειασμός ρινικού διαφράγματος πραγματοποιείται, όταν η ύπαρξη ενός σκολιωτικού  διαφράγματος εμποδίζει την δίοδο του αέρα και συνεπώς την ρινική αναπνοή.

 

Ποια συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος;

Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος εφαρμόζεται για να προσδώσει οριστική λύση σε προβλήματα που δημιουργεί το στραβό ρινικό διάφραγμα. Ένα σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα μπορεί να προκαλέσει :

 • Παραμορφώσεις στη μύτη
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Μερική ή σχεδόν ολική απόφραξη
 • Διαταραχές όσφρησης
 • Ξηροστομία
 • Υπνική άπνοια
 • Ρινορραγίες
 • Ιγμορίτιδα (ρινοκολπίτιδα)
 • Κόπωση
 • Πονοκέφαλο
 • Φαρυγγίτιδα

Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος αποτελεί την λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που προκαλεί το σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα.

 

Πως πραγματοποιείται ο ευθειασμός ρινικού διαφράγματος;

Πριν από την επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος πραγματοποιείται   προεγχειρητικός έλεγχος για να μπορέσει ο ασθενής να επιτελέσει με ασφάλεια την επέμβαση, η οποία γίνεται με γενική αναισθησία. Λαμβάνεται αναλυτικό ιστορικό και δίδεται έμφαση σε συνοδά προβλήματα, όπως το βρογχικό άσθμα, οι αλλεργίες καθώς και άλλες συστηματικές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, λήψη αντιπηκτικών κά.

Οι χειρουργικοί χειρισμοί διενεργούνται τόσο στα χόνδρινα, όσα στα οστέινα σημεία του διαφράγματος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο Χειρουργός ΩΡΛ μέσα από χρήση ειδικών μεγεθυντικών φακών ή ενδοσκοπίου, διακρίνει με λεπτομέρεια τις εσωτερικές δομές της μύτης. Έτσι, χωρίς τη δημιουργία εξωτερικών τομών, επιτυγχάνεται ανακατασκευή του σκολιωτικού ρινικού διαφράγματος.  Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 30 λεπτά έως και 1 ώρα.

Παράλληλα με τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος μπορούν να διορθωθούν επιπρόσθετα προβλήματα της μύτης, όπως :

 

Ποια είναι η μετεγχειρητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής;

Τα τελευταία 24 χρόνια δεν χρησιμοποιούμε πωματισμό της μύτης, παρά τοποθετούνται φύλλα σιλικόνης που κρατούν το ¨νέο¨ διάφραγμα στην θέση του για λίγες ημέρες. Η νοσηλεία στην κλινική είναι μία ημέρα.

Για την ταχεία ανάρρωση μετά την επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες οδηγίες:

 • Συχνός καθαρισμός της μύτης με ρινοπλύσεις
 • Ανάπαυση και αποφυγή συγχρωτισμού με πολύ κόσμο
 • Παυσίπονα αν υπάρξει πόνος (συνήθως δεν υπάρχει)
 • Αντιβίωση για λίγες ημέρες
 • Επιστροφή σε έντονη δραστηριότητα 15-20 ημέρες μετά την επέμβαση

 

Μετά την επέμβαση η βασική ενόχληση είναι το οίδημα που αναπτύσσεται μέσα στην μύτη, που όμως διαρκεί ελάχιστες ημέρες και υποχωρεί σταδιακά.

 

Ποια πλεονεκτήματα φέρει ο ευθειασμός ρινικού διαφράγματος;

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ρινικής αναπνοής και τον περιορισμό των συμπτωμάτων που προκαλεί ένα σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα. Κατά αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ευθειασμό ρινικού διαφράγματος επιτυγχάνουν :

 • Ομαλή ρινική αναπνοή
 • Καλύτερη αντοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
 • Ξεκούραστο ύπνο
 • Βελτίωση τυχόν διαταραχών όσφρησης
 • Μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης φλεγμονών
 • Βελτίωση σε κάποιες περιπτώσεις κεφαλαλγίας

 

Ο ευθειασμός ρινικού διαφράγματος αποτελεί μία ανώδυνη επέμβαση που επιλύει οριστικά τα συμπτώματα που προκαλούνται από ένα στραβό ρινικό διάφραγμα. Ο  Χειρουργός ΩΡΛ,  Βοντετσιάνος Χαρίλαος είναι ο πλέον κατάλληλος για την εκτέλεση του ευθειασμού  του ρινικού διαφράγματος. Έχει μετεκπαιδευτεί σε πανεπιστήμια στην Αυστρία, Graz -professor Stammberger,  τη Γερμανία, Fulda –professor Draf και το  Massachusetts Eye and Ear Infirmery (Harvard Medical School) Boston, USA. Επικοινωνήστε με τον Χειρουργό ΩΡΛ Βοντετσιάνο Χαρίλαο για μία εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση του στραβού ρινικού διαφράγματος.