Ωτοενδοσκόπηση

Η χρήση λεπτών ενδοσκοπίων 0ο και 30ο μας επιτρέπει να μελετήσουμε ακόμα καλύτερα την περιοχή του αυτιού και συγχρόνως να καταγράψουμε τα ευρήματα σε video, να ενημερώσουμε τον ασθενή δείχνοντάς του το πρόβλημά του και να το αποθηκεύσουμε στο ιστορικό του.

Φυσιολογική ενδοσκόπηση ωτος