Ωτομικροσκόπηση

Η κλασσική εξέταση του αυτιού με το ωτοσκόπιο, γίνεται με την χρήση μικροσκοπίου, έτσι ώστε με μεγάλη μεγέθυνση να μελετάμε την ανατομία και την παθολογία του έξω ακουστικού πόρου, του τυμπανικού υμένα, αλλά και έμμεσα του μέσου ωτός. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε τον έξω ακουστικό πόρο και ελέγχουμε τον τυμπανικό υμένα αν υπάρχει οξεία μέση ωτίτιδα, εκκριτική ωτίτιδα, διάτρηση του τυμπάνου, εισολκή του τυμπάνου,  χολοστεάτωμα  και άλλες παθήσεις του αυτιού.