Χειρουργική Βάσης Κρανίου

Ενδοσκοπική Χειρουργική Βάσης Κρανίου

Το ανθρώπινο κρανίο αποτελείται από οστά μύες και συνδέσμους και διακρίνεται σε προσωπικό και εγκεφαλικό.

Το προσωπικό κρανίο αποτελείται από 14 οστά (μονοφυή και διφυή), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα οστά της άνω και της κάτω γνάθου, της ύνιδας, τις κάτω ρινικές κόγχες, τα ζυγωματικά, τα ρινικά και τα δακρυϊκά.

Το εγκεφαλικό κρανίο, αποτελείται από 8 οστά που είναι ακίνητα και συνδέονται μεταξύ τους με ραφές. Υποδιαιρείται στο θόλο και στη βάση και είναι υπεύθυνο για την προστασία του εγκεφάλου.

Η βάση του κρανίου είναι ένα σύμπλεγμα οστών, στην επιφάνεια της οποίας εδράζεται ο εγκέφαλος. Είναι μία εξαιρετικά σημαντική και περίπλοκη ανατομική περιοχή του ανθρώπινου κρανίου αφού εμπεριέχει όλα τα μεγάλα αγγεία που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο, καθώς και όλα τα κρανιακά νεύρα (εγκεφαλικές συζυγίες).

 

Μηνιγγίωμα Πρόσθιου Κρανιακού Βόθρου

Όγκος Υπόφυσης

 

 

Ποιοί είναι οι όγκοι της βάσης του κρανίου και που εντοπίζονται;

α. Πρόσθιος κρανιακός βόθρος:  Οι όγκοι που συναντούμε εδώ είναι:

 • Μηνιγγίωμα
 • Αδένωμα υπόφυσης
 • Άλλοι όγκοι της υπόφυσης
 • Κρανιοφαρυγγίωμα
 • Χόρδωμα
 • Οσφρητικό νευροβλάστωμα (αισθισιονευροβλάστωμα)
 • Καρκίνωμα των παραρρινίων κόλπων

 

 

β. Μέσος κρανιακός βόθρος:  Οι όγκοι που συναντούμε εδώ είναι:

 • Μηνιγγίωμα
 • Νευρίνωμα
 • Λέμφωμα
 • Παραγγαγλίωμα (Glomus)

γ. Οπίσθιος κρανιακός βόθρος:  Οι όγκοι της περιοχής είναι:

 • Ακουστικό νευρίνωμα
 • Χόρδωμα
 • Χονδροσάρκωμα
 • Επιδερμοειδής όγκος
 • Χολοστεάτωμα
 • Μηνιγγίωμα
 • Παραγγαγλίωμα

 Όγκοι Βάσης Κρανίου – Συμπτώματα

Η συμπτωματολογία των ασθενών με όγκο βάσεως κρανίου ποικίλλουν και εξαρτάται από τη φύση, το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Τα συμπτώματα προέρχονται από την πίεση του εγκεφάλου και των κρανιακών νεύρων και συνήθως περιλαμβάνουν:

 • Πόνο στο πρόσωπο
 • Κεφαλαλγία
 • Ζαλάδα / Ναυτία
 • Ρινορραγία
 • Αίσθηση πληρότητας στο πρόσωπο
 • Διαταραχές στην όραση (θολή ή διπλή όραση)
 • Διαταραχές στην ακοή
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Βράγχος φωνής
 • Συμφόρηση της μύτης
 • Διαταραχές στη βάδιση
 • Διαταραχές στη μνήμη

Αδένωμα Υπόφυσης

 

Νευρίνωμα Τριδύμου

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διαγνωστική διαδικασία πρέπει να είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει:

 • Φυσική εξέταση
 • Λεπτομερή καταγραφή ιστορικού
 • Απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου (μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, αγγειογραφία)
 • Τεστ όρασης, ακοής
 • Νευρολογική εξέταση

 

Ενδοσκοπική Χειρουργική βάσεως κρανίου

Οι όγκοι βάσεως κρανίου αποτελούσαν και αποτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική επέμβαση με πιθανότητα επιπλοκών  και ορισμένες φορές κακή έκβαση.

Παλαιότερα η αφαίρεση των όγκων γινόταν με την κλασική χειρουργική μέθοδο που απαιτεί τη διάνοιξη του κρανίου με μεγάλες τομές και την αφαίρεση τμήματος του οστού.

Η πρόοδος της μικροχειρουργικής τεχνικής, των απεικονιστικών μεθόδων και εργαλείων, η νευροπλοήγηση, συνέβαλαν στην πληρέστερη γνώση τόσο της ανατομίας της βάσεως του κρανίου όσον και στην συμπεριφορά των εν λόγω παθήσεων.

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική βάσεως κρανίου αποτελεί μια επανάσταση στη σύγχρονη χειρουργική. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δεν απαιτεί κρανιοτομία, αφού η προσπέλαση πραγματοποιείται με ειδικά ενδοσκόπια μέσω φυσιολογικών ανοιγμάτων του κρανίου (στοματική και ρινική κοιλότητα) ή μέσω πολύ μικρών τομών.

Στις μέρες μας εφαρμόζεται παγκοσμίως για την αφαίρεση καλοήθων και νεοπλασματικών ανωμαλιών. Συνήθως, πραγματοποιείται με τη συνεργασία εξειδικευμένων Ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων: Νευροχειρουργούς, ΩΡΛ και ακτινολόγους και απαιτεί μεγάλο επίπεδο εξειδίκευσης, σύγχρονη τεχνολογία και μακροχρόνια εμπειρία.